ПОМОРИЕ - АНТИЧЕН, РОМАНТИЧЕН, ВЕЧЕН!

Условия за ползване

В настоящия документ се съдържа информация за общите условия за ползване на услугите, които предлага уебсайта Visit Pomorie, който е собственост на Община Поморие. Всеки един потребител на уебсайта следва да спазва тези условия.

 1. Общи условия
  1. Чрез уебсайт www.visitpmorie.bg и Мобилно приложение за iOS и Android “Visit Pomorie” Община Поморие предоставя на Потребителите възможността да разгледат и изтеглят безплатно уеб продукта и да се възползват от информацията, която е добавена в продуктите.
  2. Част от информацията под формата на текст, видео и снимкови материали, карти и др. се предоствя без да се изисква предварителна потребителска регистрация.
  3. За да бъде добавен даден обект или събитие в платформите е необходима регистрация и одобрение от страна на фирмата-разработчик “СтудиоУеб.БГ” ООД.
  4. Предоставянето на тези услуги не включва осигуряване на компютърно оборудване и свързаност с Интернет, необходими за осъществяване на достъп до уебсайта и мобилното приложение Visit Pomorie.
 2. Регистрация

  1. За да може да бъде ползван пълния набор от услуги, е необходима предварителна регистрация. За да бъде регистриран, Потребителят трябва да попълни електронната форма, която е достъпна 24/7.
  2. Потребителят, желаещ да се регистрира следва да попълни всички полета, обозначени като задължителни във формата за регистрация, както и да избере какъв акаунт иска да ползва - Стандартен или Платен. Избирайки да позлва Платен акаунт, сумата следва да бъде заплатена на Община Поморие, след издаване на проформа-фактура за целта.
  3. При регистрация всеки потребител е задължен да предостави пълни и верни идентификационни данни за себе си, съответно за юридическото лице – титуляр на регистрирания Потребителски профил и за всички други изискуеми от съответната електронна форма за регистрация данни, точна, ясна и достоверна текстова и снимкова информация за обекта/събитието. Община Поморие не носи отговорност за публикувана неточна информация в уебсайта и мобилното приложение Visit Pomorie. При регистрацията Потребителят е нужно да декларира, че има необходимата представителна власт, за да извърши изявлението за приемане на Условията за ползване от името на съответното юридическо лице и да извършва съответните правни и фактически действия, свързани с ползването на услугите, достъпни през уебсайта и мобилното приложение Visit Pomorie.
  4. Когато Потребителят се регистрира, чрез отбелязване на полето “Съгласен съм с Условията за ползване”, Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Условия за ползване, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.
 3. Добавяне на обект/събитие

  1. За да бъде добавен обект или събитие в уебсайта и мобилното приложение Visit Pomorie, е нужно потребителят да предостави изискваната информация в най-точен и ясен вид. Преди обекта/събитието да бъде публично достъпно, екипът на Община Поморие запазва правото си да разгледа и при нередност да откаже качването на обекта/събитието.
  2. След попълване на формата за добавяне на обект/събитие, то ще бъде разгледано в рамките на 24 часа и при одобрение, добавено в уебсайта и мобилното приложение Visit Pomorie.
 4. Потребителски профил

  1. Потребителския профил става активен и достъпен за Потребителя след одобрение на профила от страна на Община Поморие.
  2. Предоставената информация от Потребителя следва да бъде вярна, точна, незаблуждаваща и в тон в добрите нрави.
  3. Всеки един потребител се задължава да пази паролата си и да не я разкрива пред трети неоторизирани за целта лица. Регистрираният потребител е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат с цел опазване на своята Парола и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.
 5. Съгласие с Общите условия

  1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с регистрираните потребители, които искат да добавят обект или събитие. За да бъде завършена регистрацията на потребител, той трябва да се съгласи с Общите условия за ползване на уебсайта Visit Pomorie и в последсвие да се съобразява с тях и да ги спазва.
  2. Ако някой потребител, регистриран и нерегистриран, не е съгласен, с което и да е от изискванията, описани в настоящите Условия за ползване, същият следва да не използва информацията и услугите, които уебсайта и мобилното приложение Visit Pomorie предоставя.