ПОМОРИЕ - АНТИЧЕН, РОМАНТИЧЕН, ВЕЧЕН!

НАЦИОНАЛНИ ПОЕТИЧНИ ПРАЗНИЦИ ЯВОРОВИ ДНИ – ПОМОРИЕ 14 – 16 юли 2016

2016-07-14 13:42:00

От 14 до 16 юли 2016 година, в град Поморие ще се проведат Националните поетични празници “Яворови дни – 2016”. По този повод Община Поморие и Народно читалище “Просвета 1888” организират и традиционните Национален рецитал-конкурс по творби на Яворов /за любители/ и Национален конкурс за поезия.

………………………………………………………………………………………………………………………..

Национален рецитал-конкурс по творби на Яворов /за любители/

Подборният етап на конкурса ще се проведе на 15 юли /петък/, от 11.00 часа в НЧ „Просвета 1888”.
Заключителният етап на конкурса ще се проведе  на 16 юли /събота/, от  20.00 часа.

Очакваме Вашата заявка за участие на адрес:
Поморие 8200, ул. “Княз Борис І” № 51, до НЧ “Просвета 1888” /за рецитал-конкурса/
или на тел. 0596 2 23 16 и 0877 335 749
е-mail : [email protected]

В заявката посочете: трите имена на участниците, възраст, заглавие на избраното изпълнение, времетраене на изпълнението

Разноските по пребиваването са за сметка на участниците или на ведомството, което ги изпраща.

С Т А Т У Т

  1. Националният рецитал-конкурс по творби на Яворов се провежда ежегодно в рамките на Поетичните празници “Яворови дни” в гр. Поморие през месец юли.
  2. В него могат да участват ллюбители, изпълнители на художествено слово от всички възрасти.
  3. Допускат се до участие само изпълнения по творби на Яворов /поезия, проза, драматургия/.
  4. Времетраене на изпълненията:
    – Индивидуални – до 5 мин.
    – Групови – до 10 мин.
  5. Наградният фонд на конкурса е осигурен от Община Поморие, Фондация “25 века Поморие” и Фондация “Яворов” – Чирпан.

За групови рецитали:                                                             За индивидуални изпълнения:

І награда                                                                                     І награда
ІІ награда                                                                                   ІІ награда
ІІІ награда                                                                                  ІІІ награда
Награда на Фондация “25 века Поморие”
Награда на Фондация “Яворов” гр. Чирпан

………………………………………………………………………………………………………………………..

Национален конкурс за поезия “От заник слънце озарени алеят морски ширини”

Творбите /до 10 стихотворения/, в 3 екземпляра изпращайте на адрес:
Поморие 8200, ул. “Княз Борис І” № 51, до НЧ “Просвета 1888” /конкурс за поезия/

Конкурсът е анонимен. Запечатайте и поставете в големия плик, малко пликче с трите си имена, телефон и адрес за връзка.

Краен срок – 30 юни 2016 год.
/валидно е пощенското клеймо на плика/
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 16 юли  2016 год.

Коментари през Фейсбук