ПОМОРИЕ - АНТИЧЕН, РОМАНТИЧЕН, ВЕЧЕН!

Фестивал за народни инструменталисти „… Да излееш душата си с музика…”

2016-09-26 13:56:00

ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ ЗА НАРОДНИ ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ
„… ДА ИЗЛЕЕШ ДУШАТА СИ С МУЗИКА…”
 ще се проведе на
26 септември 2015 г., в гр. Каблешково
 

Организатор: НЧ ”Атанас Манчев -1920”,
с подкрепата на Община Поморие и Кметство Каблешково

Фестивалът се провежда в памет на инструменталната легенда на българския фолклор
акордеониста Петко Дачев
 

 СТАТУТ

Цел на фестивала:

  • да се превърне в празник на уникалните, вечно живи, неповторими и неизчерпаеми в многообразието си фолклорни традиции и представителен форум на  народни инструменталисти  и оркестри;
  • да се открият и подкрепят нови дарования, посветили се на фолклорното изпълнителско изкуство;
  • да мотивира младите изпълнители и творци към съхраняване и развитие на фолклорните традиции;
  • да стимулира високото професионално майсторство и художествен вкус
  • да се съхрани споменът за „феноменалното явление”  – акордеониста Петко Дачев.

   „Музиката може да те разболее,

                                                           но може и от легло да те вдигне“

Регламент:

Фестивалът ще се проведе на 26.09.2015 г., от 10.30 часа, на откритата сцена в градския парк (при лоши атмосферни условия – в зрителната зала на НЧ ”Атанас Манчев-1920”).

Участниците в конкурсната програма могат да бъдат иднивидуални инструменталисти и оркестри, изпълняващи български фолклор от всички фолклорни области на България, които отговарят на условията, посочени в регламента.

Категории: 

I. Индивидуални изпълнители – в тази категория влизат индивидуални изпълнители (мъже и жени), разделени в три възрастови групи:

– I група – до 14 годишна възраст

– II група – от 15 до 20 годишна възраст

– III група – над 20 годишна възраст 

II. Фолклорни оркестри – в тази категория участниците са разделени в две възрастови групи:

– I група – до 19 годишна възраст

– II група – над 19 годишна възраст

Участниците от първа категория – Индивидуални изпълнители, представят две мелодии – бавна и бърза, в рамките до 6 мин.

Участниците от втора категория – Фолклорни оркестри, представят две мелодии – бавна и бърза, в рамките до 8 мин.

Фестивалът е с конкурсен характер.

Промяна на репертоара и реда на изпълнение се допуска само в срока за подаване на заявки.

Награден фонд:

        Изпълненията се оценяват от професионално жури, което включва утвърдени специалисти в областта на българския музикален фолклор.

Всички изпълнители ще получат Грамота за участие.

Отличените индивидуални изпълнители и фолклорни оркестри във всяка възрастова група ще бъдат възнаградени с грамоти, плакет и парична награда.

По своя преценка, журито може да учреди и присъди допълнителни награди или да промени гореописаните.

Класирането не подлежи на обжалване!

Фестивалният ден завършва с концерт на гости изпълнители и наградените участници.

Подаване на формуляри за участие:

           Приемат се Заявки за участие само по приложен образец, попълнен на компютър или четливо на ръка, изпратени  на електронна поща – [email protected]  или по пощата на адрес: Област Бургас, Община Поморие, гр.Каблешково, НЧ ”Атанас Манчев-1920”, ул.”Климент Охридски” № 5, п.к. 8210

Заявките да бъдат попълнени на кирилица!

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК

Срок за подаване – до 22.09.2015 г.

Програмата ще бъде предоставена на всички записали се участници.

 До 24.09.2015 г., във фейсбук страницата на читалището /Читалище „Атанас Манчев” /, ще бъде публикуван списък с предварително установения ред за участие.

Всички разходи за транспорт и дневни са за сметка на участниците.

Такса за участие не се изисква.

Организаторите  си запазват правото да фотографират, филмират, записват и излъчват в ефира на местни и национални медии, изпълненията на участниците с цел създаване на архив и реклама на фестивала, без да плащат права и обезщетения.

Адрес за кореспонденция:

Област Бургас, Община Поморие, гр.Каблешково, п.к. 8210
НЧ ”Атанас Манчев-1920”, ул.”Климент Охридски” № 5
[email protected]  или [email protected]
моб. тел.: 0895 622093 

 

Коментари през Фейсбук