ПОМОРИЕ - АНТИЧЕН, РОМАНТИЧЕН, ВЕЧЕН!

Фестивал на духовите оркестри и мажоретни състави “Ритъмът на морето 2016”

2016-09-01 13:50:00

Фестивал на духовите оркестри и мажоретни състави

“Ритъмът на морето 2016”

Р Е Г Л А М Е Н Т

Място на провеждане: Народно читалище “Просвета 1888” – гр. Поморие

Дата на провеждане: 1 и 2 септември 2016 г.

Организотори: Община Поморие и Читалище”Просвета 1888”

Цел: Фестивалът има за цел да даде шанс за изява на хора от различна възраст, за повишаване на мотивацията им да се занимават с конструктивна творческа дейност.

Форма на Фестивал: Фестивалът няма конкурсен характер.

Кой може да участва във Фестивала: Мероприятието е отворено за всички читалища, ЦРД, ОДК, частни школи и училища.

Общи условия:

  • Читалище “Просвета 1888” запазва право за всякакъв вид документиране, излъчване, филмиране и разпространение на материала, без да заплаща права
    и обезщетения.
  • Ръководителите на колективите носят отговорност за злополуки и контузии на изпълнители на сцената.
  • Разходите по пребиваване на колективите и придружаващите ги лица с пътни, дневни и нощувки са за сметка на участниците.
  • Разходите за наградния фонд, техническото и сценичното обезпечаване се поемат от организаторите.
  • Ръководителите на колективите носят отговорност за поведението на членовете на своите колективи по време на мероприятието.
  • Участниците отговарят за своите костюми, реквизит и лични вещи.
  • Музиката за всяко танцово изпълнение да бъде на отделно CD (на едно СD да има само един запис!)
  • Духовите оркестри и тези придружаващи мажоретните състави могат да участват със самостоятелно изпълнение до 15 мин.

Размери на танцовата площадка: 10/10 м

Награден фонд на Фестивала: Статуетки, Грамоти за всички участници, Награди от Община Поморие

Срок за подаване на заявките за участие: 1 август 2016 г.

Срок за подаване на заявките за нощувка и храна: 1 август 2016 г.

Адрес за подаване на заявките:
Народно читалище “Просвета 1888”
ул. “Княз Борис І” №51
гр. Поморие 8200
е-mail: [email protected]
тел. ++359 888 951 615; ++359 877 335 749  и  ++ 359 596/ 2 23 16

 

Община Поморие и НЧ “Просвета 1888” Ви очакват!

Коментари през Фейсбук