ПОМОРИЕ - АНТИЧЕН, РОМАНТИЧЕН, ВЕЧЕН!

Античната куполна гробница
Исторически музей - Поморие
Музей на солта